تیلور سوئیفت

23آبان
«برای پاریس دعا کنیم. قلب ما با شما و برای شما شکست»

«برای پاریس دعا کنیم. قلب ما با شما و برای شما شکست»

عکسی که تیلور سوئیفت پس از حوادث پاریس منتشر کرد

01تیر
اپل به معترضان سرویس موسیقی: ما صدای شما را شنیدیم

اپل به معترضان سرویس موسیقی: ما صدای شما را شنیدیم

خواننده زن معروف تهدید کرد، اپل پا پس کشید