تک آهنگ تئوس

۰۳آبان
آهنگ جدید مهرزاد خواجه امیری با نام «تئوس» را دانلود کنید
آنلاین بشنوید

آهنگ جدید مهرزاد خواجه امیری با نام «تئوس» را دانلود کنید

تک آهنگ «تئوس» تازه ترین اثر از مهرزاد خواجه امیری است که روایتى نو از قطعه مورد توجه «آتاناسیا» نیز مى باشد.