تور کنسرت اروپایی محسن یگانه برگزار می‌شود

۱۸شهریور
از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸

از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸

تور کنسرت اروپایی محسن یگانه، از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸، در چند شهر برگزار می شود.