تور کنسرت اروپایی محسن یگانه

۰۸مهر
برگزاری تور کنسرت محسن یگانه

برگزاری تور کنسرت محسن یگانه

تور کنسرت اروپایی محسن یگانه، از اواخر سپتامبر تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸، در چند شهر برگزار می شود.