تهرانِ خصوصیِ ما

۳۰بهمن
از سوی انتشارات نگاه

از سوی انتشارات نگاه

حسن علیشیری چهارمین کتاب خود را تحت عنوان «تهرانِ خصوصیِ ما» پس از اخذ تمام مجوزهای لازم روانه بازار نشر کرد تا جدیدترین سروده‌هایش در اختیار دوستداران شعر و ترانه قرار بگیرد.