تنال

۱۰تیر
توسط آموزشگاه موسیقی «تنال»

توسط آموزشگاه موسیقی «تنال»

دومین دوره مستر کلاس رهبری کُر، با حضور پروفسور «هانری پمپیدو»، در تیر ماه ۱۳۹۶ و توسط آموزشگاه موسیقی «تنال» برگزار می شود.
+پروفسور «هانری پمپیدو»، دارنده دکترای موزیکولوژی از دانشگاه سوربن پاریس و استاد رهبری و خوانندگی کُر در کنسرواتوار موسیقی پاریس می باشد