تلویزیون های بیگانه

۳۰شهریور

کتک‌کاری وسط برنامه در شبکه تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان!

کتک‌کاری وسط برنامه در شبکه تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان!

۱۸خرداد

سرقت فیلم‌های ایرانی توسط شبکه‌های معاند

سرقت فیلم‌های ایرانی توسط شبکه‌های معاند

۰۵اسفند

شبکه «من و تو» باز هم گاف داد

شبکه «من و تو» باز هم گاف داد

۳۰بهمن

واکنش مردم به خبرنگار تلویزیون آن‌ور آبی در خیابان‌های تهران

واکنش مردم به خبرنگار تلویزیون آن‌ور آبی در خیابان‌های تهران