تقی ضرابی

۰۹اردیبهشت
تقی ضرابی: مسئولان به فکر زندگی سخت هنرمندان موسیقی باشند

تقی ضرابی: مسئولان به فکر زندگی سخت هنرمندان موسیقی باشند

تقی ضرابی،رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی گفت: کار بسیاری از هنرمندان موسیقی به کلی تعطیل شده ولی همچنان زندگی در جریان است و نیازهای آن پابرجاست؛ باید مسئولان به این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند.