تفکیک جنسیتی کنسرت ها

۱۳مرداد
طرح زوج و فرد تماشاگران، عامل لغو کنسرت «یگانه»

طرح زوج و فرد تماشاگران، عامل لغو کنسرت «یگانه»

به‌نظر می‌رسد طرح زوج و فرد‌کردن کنسرت‌ها که هفته گذشته پیروز ارجمند با آن مخالفت کرده بود؛ نخستین قربانی خود را گرفت و کنسرت محسن یگانه را در ارومیه لغو کرد.
+کنسرت هایی که در روزهای آتی در این منطقه برگزار خواهد شد، چه سرنوشتی پیدا می کند؟!