تعطیلی خانه هنرمندان

۱۵شهریور
خانه هنرمندان ایران در آستانه تعطیلی است
در یادداشتی از حمیدرضا نوربخش عنوان شد

خانه هنرمندان ایران در آستانه تعطیلی است

مدیرعامل خانه موسیقی و عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران از شرایط دشوار هنرمندان عرصه موسیقی در پی تعطیلی کلاس‌های آموزش موسیقی می‌گوید و خطر تعطیلی خانه هنرمندان ایران را جدی می‌داند.