تصنیف گریه کن

۰۶اسفند
اجرای اولیه تصنیف «گریه کن» با صدای استاد بنان از رادیو پخش می شود
در برنامه با کاروان شعر و موسیقی

اجرای اولیه تصنیف «گریه کن» با صدای استاد بنان از رادیو پخش می شود

داستان سرایش و ساخت شعر و تصنیفی در سوگ کلنل پسیان در رادیو فرهنگ روایت می شود.