تصنیف حوالی بی من

۲۴خرداد
همکاری پوریا اخواص و فؤاد سمیعی در «حوالیِ بی من»
با شعری از مهران نیک سیما

همکاری پوریا اخواص و فؤاد سمیعی در «حوالیِ بی من»

پوریا اخواص، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی در همکاری با فؤاد سمیعی آهنگساز و نوازنده تار، اثری تازه را در قالب تک تصنیفی با عنوان «حوالیِ بی من» تقدیم مخاطبان کرده اند.