تشییع استاد شجریان

۱۸مهر
گزارشی از روز انتظار مردم برای تشییع استاد شجریان

گزارشی از روز انتظار مردم برای تشییع استاد شجریان

مراسم تشییع مرحوم استاد شجریان امروز قرار بود در آرامگاه فردوسی برگزار شود که به جهت هماهنگی با خانواده وی که هنوز به مشهد نرسیده بودند، به تعویق افتاد.