تشکیل شورای ارکستر سمفونیک تهران

۲۲مهر
تشکیل شورای ارکستر سمفونیک تهران

تشکیل شورای ارکستر سمفونیک تهران

با هدف واگذاری امور تخصصی به اهل فن و ارتقای سطح ارکستر، بنیاد رودکی با دعوت از استادان برجسته و صاحب نظر، شورای ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل داد.