تسریع واکسیناسیون

۲۳مرداد
فرهنگستان هنر خواستار تسریع در فرآیند واکسیناسیون عمومی شد

فرهنگستان هنر خواستار تسریع در فرآیند واکسیناسیون عمومی شد

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران درباره تسریع روند واکسیناسیون در موج پنجم کرونا بیانیه‌ای صادر کرد.