ترکمنستان

۲۳بهمن
غیبت پلوان حمیداف در جشنواره موسیقی فجر به دلیل «کرونا»

غیبت پلوان حمیداف در جشنواره موسیقی فجر به دلیل «کرونا»

گروه پلوان حمیداف از کشور ترکمنستان از گروه های شرکت کننده بخش بین الملل، در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر کنسرتی را برگزار نخواهد کرد.

۲۷خرداد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتای ترکمنستانی خود دیدار کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتای ترکمنستانی خود دیدار کرد