ترجمه به زبان ایتالیایی

۱۲اردیبهشت
«ابراهیم در آتش» به زبان ایتالیایی منتشر شد
احمد شاملو در ایتالیا

«ابراهیم در آتش» به زبان ایتالیایی منتشر شد

کتاب «ابراهیم در آتش» از احمد شاملو، با ترجمه فائزه مردانی و فرانچسکو اوکچتو توسط نشر آنسامبل در ایتالیا در ماه جاری (آوریل ۲۰۲۱) منتشر شده است.