ترانه نویس

۰۷آبان
مخبر یک ماه بعد از این گفت‌وگو درگذشت!

مخبر یک ماه بعد از این گفت‌وگو درگذشت!

اوایل مهر ماه بود که به جشن تولد ۷۶ سالگی مهدخت مخبر ـ ترانه‌سرای پیشکسوت ـ دعوت شدیم. در عین ناتوانی‌های جسمی که بر اثر کهولت سن بر او فائق آمده بود، همچنان شاد و سرحال در جمع دوستانش حاضر شده یود و گاه گاه شوخی‌هایی هم با افراد می‌کرد.