ترانه سمان

۰۴بهمن
تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد

تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد

متقاضیان حضور در کارگاه آواز «شهرام ناظری» جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری، بایستی نمونهٔ صدای خود را تا پایان دی ماه ضبط و برای این استاد موسیقی ایران ارسال می کردند که به دلیل استقبال هنرجویان این مدت زمان تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

۲۰آذر
جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری

جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری

متقاضیان حضور در کارگاه آواز «شهرام ناظری» جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری، بایستی نمونهٔ صدای خود را ضبط و برای این استاد موسیقی ایران ارسال کنند.