تخفیف حق عضویت سالانه

۱۸فروردین
طرح تخفیف حق عضویت سالانه انجمن موسیقی تصویب شد
طی بیانیه ای اعلام شد

طرح تخفیف حق عضویت سالانه انجمن موسیقی تصویب شد

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران جهت حمایت از اعضای خود در شرایط حاضر برای حق عضویت آنها تخفیف در نظر گرفته است.