تحریر در آواز ایرانی

۱۸آذر
آوانگاری ۲۶۰ تحریر از سیداحمدخان تا محمدرضا شجریان

آوانگاری ۲۶۰ تحریر از سیداحمدخان تا محمدرضا شجریان

کتاب «تحریر در آواز ایرانی» به انضمام آوانگاری ۲۶۰ تحریر از استادان آواز ایرانی با تألیف «علی کاظمی» از سوی انتشارات ماهور ۱۳۹۸ منتشر شد.