تجمع حسینی اهالی فرهنگ و رسانه

۰۵شهریور
تجمع حسینی اهالی فرهنگ و رسانه در فضای باز فرهنگسرای رسانه
به همت فرهنگ‌سرای رسانه و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تجمع حسینی اهالی فرهنگ و رسانه در فضای باز فرهنگسرای رسانه

تجمع حسینی اهالی رسانه در قالب ویژه «کآرام جان می‌رود» از ششم تا دهم محرم در فضای باز فرهنگ‌سرای رسانه برگزار می‌شود.