تبعیض نژادی

۰۵آذر

اخراج مدیر ارشد شبکه خبری پربیننده به خاطر اجداد ژاپنی‌اش!

اخراج مدیر ارشد شبکه خبری پربیننده به خاطر اجداد ژاپنی‌اش!