تایلند

۱۱اردیبهشت

عکس | موز دادن کامبیز دیرباز به یک فیل در تایلند

عکس | موز دادن کامبیز دیرباز به یک فیل در تایلند