تام کروز

۰۵دی

سکانس‌هایی نفس‌گیر که بازیگران و کارگردانان به جای بدلکارها رقم زدند

سکانس‌هایی نفس‌گیر که بازیگران و کارگردانان به جای بدلکارها رقم زدند

۲۶آذر

عصبانیت شدید آقای بازیگر سر صحنه فیلمبرداری

عصبانیت شدید آقای بازیگر سر صحنه فیلمبرداری

۱۸شهریور

پرش خطرناک آقای بازیگر با موتور در روز اول فیلم‌برداری

پرش خطرناک آقای بازیگر با موتور در روز اول فیلم‌برداری

۲۴مرداد

آتش‌سوزی پرخسارت در صحنه فیلمبرداری اکشن جدید آقای بازیگر

آتش‌سوزی پرخسارت در صحنه فیلمبرداری اکشن جدید آقای بازیگر

۰۴مرداد

آقای بازیگر یک گام دیگر به ایستگاه فضایی بین‌المللی نزدیک شد

آقای بازیگر یک گام دیگر به ایستگاه فضایی بین‌المللی نزدیک شد

۲۹تیر

نخستین تصویر آقای بازیگر در فیلم «تاپ گان» منتشر شد

نخستین تصویر آقای بازیگر در فیلم «تاپ گان» منتشر شد