تازه ترین آلبوم شهرام شکوهی

۰۴تیر
به زودی و از طریق «هنر اول»

به زودی و از طریق «هنر اول»

تازه ترین آلبوم موسیقی شهرام شکوهی خواننده موسیقی پاپ کشورمان تا دو هفته آینده مراحل پایانی تولید و ضبط خود را به سرانجام خواهد رساند.
+اثر جدید شکوهی، از شکل و شمایل متفاوت تری نسبت به آلبوم قبلی برخوردار است