تاریخ کنسرت علیرضا قربانی

۲۲آذر
اول، دوم و سوم بهمن ماه سال جاری

اول، دوم و سوم بهمن ماه سال جاری

کنسرت «باران» با صدای «علیرضا قربانی» خواننده بنام موسیقی ایرانی در شهر تهران برگزار می شود.
+جزئیات کنسرت و اطلاعات مربوط به بلیت فروشی