تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

۲۹تیر

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

این کتاب مجموعه‌ای از مهم‌ترین و مفید‌ترین اطلاعات درباره‌ی تاریخ موسیقی- به خصوص تاریخ ساختاری آن- است …