تاج اصفهاني

۱۶آذر

سالگرد درگذشت اصفهانی

تاج مانند کسی آواز نمی‌خواند؛ در واقع او تنها خواننده‌ای است که هرگز مانند کسی نخوانده و خواسته حرف خودش را در موسیقی آوازی ایران بزند. علی اصغر شاهزیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران درباره استاد خود جلال الدین تاج اصفهانی گفت: قبل از اینکه خدمت استاد تاج برسم از ۱۳ سالگی […]