تئاتر کمدی

۱۱دی

بهروز تقوایی ابدی شد

بهروز تقوایی ابدی شد

۲۵اردیبهشت

کوچک‌ترین استندآپ کمدین کشور

کوچک‌ترین استندآپ کمدین کشور

۲۴فروردین

کمدین معروف حین بازی درگذشت | ایست قلبی روی صحنه نمایش

کمدین معروف حین بازی درگذشت | ایست قلبی روی صحنه نمایش