بیوک آقای مراغه ای

۱۶شهریور
۱۴ شهریور ماه در شهر مراغه

۱۴ شهریور ماه در شهر مراغه

کنسرت گروه موسیقی موغام به سرپرستی و خوانندگی ناصر عطاپور در شهر مراغه با حضور بیوک آقای مراغه ای برگزار شد. در ادامه می توانید عکسهایی از این کنسرت را از موسیقی ایرانیان دنبال کنید.