بینال موسیقی ونیز

۰۸خرداد
در شصتمین دور‌ه‌ی برگزاری بینال موسیقی ونیز اتفاق افتاد

در شصتمین دور‌ه‌ی برگزاری بینال موسیقی ونیز اتفاق افتاد

موسیقی ایران بعد از هشتاد و شش سال به بینال موسیقی ونیز راه یافت. آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی سه آهنگساز ایرانی در روز پایانی این فستیوال به اجرا درمی‌آید.
+فستیوال موسیقی بینال ونیز از سال ۱۹۳۰ یعنی ۳۵ سال پس از برگزاری اولین دوره‌ی بینال هنری ونیز (در سال ۱۸۹۵ میلادی)، کار خود را با تمرکز بر حوزه‌ی موسیقی معاصر آغاز کرده است