بیمه تکمیلی

۳۰مهر
مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه تمدید شد
با اعلام صندوق اعتباری هنر؛

مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه تمدید شد

مهلت نام نویسی بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور تا هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد.