بیمرای بهنام صفوی

۲۳مرداد
«به امید خدا، بهنام حتما به سرعت از پس این بیماری بر میاد»

«به امید خدا، بهنام حتما به سرعت از پس این بیماری بر میاد»

عیادت احسان علیخانی از بهنام صفوی و درخواست دعا برای سلامتی وی