بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر

۱۰بهمن
حضور خواجه امیری، یگانه، یزدانی، جهانبخش، فرزین، صفوی، فلاحی، خسروی و علیزاده در بخش جنبی جشنواره قطعی شد

حضور خواجه امیری، یگانه، یزدانی، جهانبخش، فرزین، صفوی، فلاحی، خسروی و علیزاده در بخش جنبی جشنواره قطعی شد

جدول و پوستر بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر منتشر شد، خواجه امیری، یگانه، یزدانی، جهانبخش، فرزین، صفوی، فلاحی، خسروی و علیزاده در بخش جنبی جشنواره حضور خواهند داشت، در ادامه پوستر و جدول کامل اجراهای جشنواره را از موسیقی ایرانیان ببینید