بیست و ششمین نشست آیین آواز

۱۸مهر
بیست و ششمین نشست آیین آواز برگزار می شود

بیست و ششمین نشست آیین آواز برگزار می شود

بیست و ششمین نشست آیین آواز با حضور علیرضا امینی به این موضوع می‌پردازد که آیا آواز ایرانی غم‌انگیز است؟