بیتا فرهی

۱۷تیر
در «معکوس» نخستین تجربه پولاد کیمیایی

در «معکوس» نخستین تجربه پولاد کیمیایی

«بیتا فرهی» مادر خواننده ایرانی شد!