بیاض امیرعطایی

۲۴آذر
بیاض امیر عطایی، از حضور در نمایشگاه‌های متعدد تا تأثیرپذیری از استاد ابراهیم قنبری‌مهر
گفتگو

بیاض امیر عطایی، از حضور در نمایشگاه‌های متعدد تا تأثیرپذیری از استاد ابراهیم قنبری‌مهر

استاد امیرعطایی سازنده کمانچه و سه‌تار اعتقاد دارد ورود به عرصه سازسازی، نیازمند مهارت، تجربه و تخصص است.

۲۳بهمن
ندا شیرَوی: سازندگان ساز نجار هستند یا هنرمند؟

ندا شیرَوی: سازندگان ساز نجار هستند یا هنرمند؟

ندا شیرَوی درباره وضعیت شغلی سازندگان ساز می‌گوید: هنوز میان استادان نوازنده و کسانی که در موسیقی دستی بر آتش دارند این مسئله وجود دارد که سازسازی هنر است یا صنعت! آیا سازندگان ساز نجار هستند یا هنرمندانی هستند که خلق می‌کنند.