بهمن کیارستمی

۰۲آذر
بیضایی مستند «آوازِ باد» را به پایان رساند
کنکاش در زندگی طاهر یارویسی یکی از مقام نوازان تنبور

بیضایی مستند «آوازِ باد» را به پایان رساند

فیلم مستند «آوازِ باد» به کارگردانی سودابه بیضایی و با تدوین بهمن کیارستمی آماده نمایش شد.

۰۹آذر

روایت بهمن کیارستمی از «پروانه»

روایت بهمن کیارستمی از «پروانه»