بهمن نامور مطلق

۲۶اسفند
رئیس جدید فرهنگستان هنر منصوب شد
با حکم رئیس‌ جمهور

رئیس جدید فرهنگستان هنر منصوب شد

رئیس‌جمهور «بهمن نامور مطلق» را برای ۴ سال به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

۱۸شهریور
ایجاد رشته‌های حوزه موسیقی در آینده‌ای نزدیک
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استاد فرشچیان خبر داد

ایجاد رشته‌های حوزه موسیقی در آینده‌ای نزدیک

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی و ایرانی استاد فرشچیان گفت: سال تحصیلی جدید در رشته‌های فرش و نقاشی دانشجو جذب می‌کنیم و در آینده‌ای نزدیک، به دنبال ایجاد رشته‌های حوزه موسیقی هستیم.