بهداد بابائی

۰۳اردیبهشت
دونوازی سه تار و تمبک

دونوازی سه تار و تمبک

بهداد بابایی ردیف‌دان، نوا‌پرداز و نوازنده چیره­دست سه­تار به همراه نوید افقه تمبک­نواز صاحب شیوه، در روزهای پنج شنبه، ۲۵ و شنبه ۲۷ آوریل (۵ و ۷ اردیبهشت) درکشور بلژیک کنسرت دونوازی سه تار و تمبک را برگزار خواهند کرد.