بهتاش فریبا

۱۷فروردین

ببینید | واکنش بهرام افشاری بازیگر نقش بهتاش فریبا به کامنت پیتر چک

ببینید | واکنش بهرام افشاری بازیگر نقش بهتاش فریبا به کامنت پیتر چک

۰۳فروردین

ببینید | خاطره استثنایی «بهتاش فریبا» از کتک خوردنش در کلاس سانشو با لهجه شیرین همدانی در دورهمی!

ببینید | خاطره استثنایی «بهتاش فریبا» از کتک خوردنش در کلاس سانشو با لهجه شیرین همدانی در دورهمی!