بهار دلنشین

۰۶فروردین
به یاد خسرو شکیبایی و بنان و بهار دلنشین

به یاد خسرو شکیبایی و بنان و بهار دلنشین

حتی اگر خسرو شکیبایی زاده بهار هم نبود باز هم به قطعه «بهار دلنشین» زنده‌یاد غلامحسین بنان عشق می‌ورزید؛ آخر او عاشق شعر بود و عاشق بهار.