بندرانزلی

۲۱تیر
احیای میراث فرهنگی اقوام ایرانی با زبان موسیقی در انزلی

احیای میراث فرهنگی اقوام ایرانی با زبان موسیقی در انزلی

بزرگترین تور بین المللی کنسرت موسیقی اقوام با هدف احیای میراث فرهنگ و آیین‌های معنوی با حضور ۲۲ هنرمند از شش قوم در بندرانزلی برگزار شد.