بستری شدن غلامرضا صنعتگر

۰۷آبان
صنعتگر: محتاجم به دعای خیر مردم

صنعتگر: محتاجم به دعای خیر مردم

hot-topic-logo«غلامرضا صنعتگر» خواننده موسیقی پاپ کشورمان به دلیل تشدید عارضه کبدی و انجام چند عمل جراحی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.
+قرار است کمیسیون پزشکی تاریخ این عمل های جراحی را مشخص کند