برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی «امیر جاهد»

۱۶مرداد
اعلام نام برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی «امیر جاهد»
توسط دبیر اجرایی این رویداد

اعلام نام برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی «امیر جاهد»

ستاد برگزاری سومین جشنواره سراسری موسیقی «امیرجاهد» اسامی هنرمندان برگزیده این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.