برندگان مسابقه هزار صدا

۱۴مرداد
با حضور داورانی متشکل از عبدالحسین مختاباد، هادی منتظری و سیدعباس سجادی

با حضور داورانی متشکل از عبدالحسین مختاباد، هادی منتظری و سیدعباس سجادی

دومین مسابقه «هزارصدا» با اجرای زنده موسیقی دستگاهی ایران و با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.
+این برنامه به همت و اجرای آرش نصیری برگزار خواهد شد