برنامه سلام صبح بخیر

۱۳آذر

ماجرای حساسیت علی حاتمی به دکمه لباس جمشید مشایخی

ماجرای حساسیت علی حاتمی به دکمه لباس جمشید مشایخی

۰۶آذر

«صبح بخیر ایران» با تغییر چهره می‌آید

«صبح بخیر ایران» با تغییر چهره می‌آید

۰۹آبان

دلجویی برنامه جنجالی شبکه سه از گلزار با پوشش خبر قشون‌کشی در آمریکا علیه او

دلجویی برنامه جنجالی شبکه سه از گلزار با پوشش خبر قشون‌کشی در آمریکا علیه او