برنامه ساز انگلیسی

۱۱خرداد
سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد
دست رد برنامه ساز انگلیسی به سینه صهیونیست ها

سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد

سایمون کاول؛ برنامه‌ساز معروف انگلیسی، از داوری در فصل جدید یک برنامه استعدادیابی برای رژیم اشغالگر قدس انصراف داد.