برنامه استعدادیابی موسیقی هزارصدای ویژه استان گلستان

۰۴اردیبهشت
استعدادهای موسیقی روی صحنه داوری

استعدادهای موسیقی روی صحنه داوری

برنامه استعدادیابی موسیقی هزارصدای ویژه استان گلستان، جمعه بیست و چهارم خرداد در سالن فخرالدین اسعدگرگانی شهرستان گرگان آغاز خواهد شد. بنابر آنچه اعلام شد، برای این برنامه که اولین آن در بخش موسیقی پاپ برگزار می‌شود، محدودیت زبانی و گویشی وجود ندارد و خوانندگان می‌توانند آثار خود را به زبان فارسی یا هر یک از زبان‌ها و گویش‌های این استان اجرا کنند.